جهت پیگیری وضعیت سفارش خود میتوانید شماره سفارش خود را در قسمت پایین وارد نموده و آخرین وضعیت ثبت شده از سمت فروشگاه را مشاهده نمایید :

 

[nikan-track-orders]